SYKEFRAVÆR

Sykefraværet i kommune-Norge er høyere enn i andre sektorer. Et høyt sykefravær får store økonomiske konsekvenser for kommunene og kan svekke kvaliteten på de kommunale tjenestene. Det kan også ha konsekvenser for kommunenes omdømme og muligheten til å rekruttere og holde på kompetente medarbeidere.

Kommunene som jobbet med å redusere sykefraværet gjorde erfaringer som tydeliggjorde fordelene ved å øke nærværet. Figurene under viser resultater fra programmets arbeid med sykefravær. Hva de enkelte kommunene har gjort og oppnådd kan du lese mer om under kommunesidene.

Tallene som presenteres nedenfor er basert på kommunenes egen rapportering. Kommunene har sendt inn kvantitative resultater, og representanter fra kommunen har svart på en spørreundersøkelse. Rapporteringen er behandlet av kompetansemiljøene. Les mer om rapporteringen under Om programmet.

graf
graf
graf
graf
graf
graf
graf
graf