En forutsetning for å delta i programmet var at prosjektet skulle være forankret i et lokalt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og de tillitsvalgte/ ansatte. Noen kommuner inngikk i tillegg samarbeid med lokalt næringsliv, NAV eller andre aktører som var relevante i deres lokale prosjekt.

Erfaringene fra tidligere utviklingsarbeid viser at det er viktig å skape samarbeidsarenaer som fristilles fra den ordinære saksbehandlingen, forhandlingssituasjonen og møteregimene. Det er mange eksempler på at man med en slik samarbeidsmetode kan få frem nye og bedre ideer til beste for innbyggerne og kommunen. Dette var utgangspunktet for det lokale partssamarbeidet i kommunene i programmet.

Kommunene har årlig rapportert fra prosjektene. Mange kommuner har da løftet frem forankring blant aktørene som viktig for prosjektet.

Organiseringen av det lokale samarbeidet ble avgjort i fellesskap mellom aktørene lokalt. Det var stor variasjon i hvordan dette ble gjort i hver kommune, fra bruk av etablerte samarbeidsarenaer som administrasjonsutvalg til nye prosjektorganisasjoner som ble laget spesielt for det aktuelle prosjektet.

  • graph