Erfaringer viser at spesielt forankring er et tema som er avgjørende for å få til gode prosjekter som også skaper varig endring og sikrer gevinstrealisering av prosjektene gjennom å implementere endring, læring og resultater etter at prosjektet er ferdig.

For noen av kommunene har deltagelsen i programmet også gitt viktige erfaringer med å drive prosjektarbeid. Dette er god læring å ta med seg, og spre i kommunen, slik at eventuelle nye prosjekter kan lære av dette.

Programmet har samlet noen gode tips til prosjektprosessen i høyremenyen.

  • graph
  • graph
  • graph
  • graph