PROSJEKTARBEID

Kommunene har gjennomført prosjektene sine på ulike måter. Programmet sentralt har ikke lagt føringer på hvordan prosjektene er gjennomført, men programmet har gitt innspill på prosjektmetodikk, gjennom nettsider og på nettverks- og prosjektledersamlinger.

Erfaringer viser at spesielt forankring er et tema som er avgjørende for å få til gode prosjekter som også skaper varig endring og sikrer gevinstrealisering av prosjektene gjennom å implementere endring, læring og resultater etter at prosjektet er ferdig.

For noen av kommunene har deltagelsen i programmet også gitt viktige erfaringer med å drive prosjektarbeid. Dette er god læring å ta med seg, og spre i kommunen, slik at eventuelle nye prosjekter kan lære av dette.

Programmet har samlet noen gode tips til prosjektprosessen i høyremenyen.

graf
graf
graf
graf