OMDØMME

Kommunesektorens omdømme er avgjørende for kommunens legitimitet som tjenesteyter og som utøver av lokaldemokratiet. Et godt omdømme er også avgjørende for å klare å rekruttere og beholde de menneskelige ressursene kommunen er avhengig av. Arbeidet med et godt omdømme henger nært sammen med jobben som gjøres for heltidskultur, nærvær, kompetanse og rekruttering.

Tallene som presenteres nedenfor er basert på kommunenes egen rapportering. Kommunene har sendt inn kvantitative resultater, og representanter fra kommunen har svart på en spørreundersøkelse. Rapporteringen er behandlet av kompetansemiljøene. Les mer om rapporteringen under Om programmet.

graf
graf
graf
graf
graf
graf