Andelen eldre i befolkningen øker, og kommunene må ruste seg for nye oppgaver og endrede krav til offentlige tjenester. Kommunene må derfor ha fokus på å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere i tiden fremover.

Tallene som presenteres nedenfor er basert på kommunenes egen rapportering. Kommunene har sendt inn kvantitative resultater, og representanter fra kommunen har svart på en spørreundersøkelse. Rapporteringen er behandlet av kompetansemiljøene. Les mer om rapporteringen under Om programmet.

  • graph
  • graph
  • graph
  • graph
  • graph
  • graph