Vesterålen

  • Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes

Behov

Kommunene har hatt et regionalt prosjekt om kompetanse og rekruttering, ledet av Regionalt kompetansekontor Vesterålen.

Sammen om en bedre kommune-programmet falt godt inn i det arbeidet som allerede hadde startet, lederutviklingsprosjektet Rett Kurs! Programmet ville kunne tilføre ressurser, erfaringer og kompetanse.

Bakgrunnen for prosjektet var at den strategiske kompetanseutviklingen sto litt i stampe i regionen. Våre ledere måtte få et løft for å se behovet med strategisk tankegang rundt kompetanse. Vi så et behov for kompetanseheving blant våre hundre ledere.

Prosjektet er viktig fordi det er en krevende jobb å være leder, og det er vesentlig for organisasjonen at lederne har den nødvendige kunnskapen og kompetansen som skal til for å håndtere krav og forventninger.

Mål

At det strategiske arbeidet med kompetanse blir implementert i organisasjonene.
Å øke andelen fagbrev.

Tiltak

- Kjørt flere kurs for lederne.
- Jobbet målrettet med å øke andelen fagbrev innen helse ved å motivere og å tilby praksiskandidatkurs.
- Involvert oss i nybrottsarbeid.
- Ny læringsarena; e-læring som motor for kompetansearbeidet, som i dag er blitt KS Læring.

Resultat

- Lederne er blitt mer opptatt av hvordan de skal jobbe med kompetanse på arbeidsplassen. Vi ser en antydning til at vi har blitt mer lærende organisasjoner.
- God oversikt over ufaglærte. Har kommet godt i gang med å få flere faglærte arbeidere.
- Fått til en nasjonal satsing på en felles læringsportal, KS Læring. En portal for å produsere, administrere, gjennomføre og kontrollere kurs.

Forankring

Vi har gjennomført en felles lederopplæring, Helsefremmende Lederskap. Vi har hatt møter med nettverkene i regionen for å nå ut til ansatte. Vi har hatt motivasjonskampanje for veien til fagbrevet. Vi utarbeidet et involveringsskjema for kommunene, der de har fått bestemt sin deltakelse i KS Læring. Politikere har vært involvert regionalt, ordførere.

Reportasje fra prosjektet