kommunevåpen for Vefsn

Vefsn

Behov

• Ønsket å delta i et prosjekt som retter seg mot å øke nærværet, for å skape en felles arena og engasjement blant ansatte, ledere og folkevalgte.
• Som-IA bedrift over flere år har vi ikke klart å redusere fraværet tilstrekkelig, samtidig som vi opplever at det jobbes mye med fravær og at det gjøres en rekke forskjellige tiltak.

Mål

Totalt sykefravær på 6,9%, ned fra 8,6%. Det vil si en reduksjon på 20 prosent.
17 flere på jobb hver dag.

Tiltak

• Informert om prosjektet på nett og i internavis.
• Publisert to brosjyrer, Rettigheter og plikter i forhold til fravær og Tilrettelegging for gravide
• Organisert temadager:
- IA ledelse
- Inkluderende.no
- Menneskelig adferd
- Livsstilskunnskap for nattarbeidere
- Stresshåndtering
• Tilrettelegging for gravide med egen bedriftsjordmor i 20 prosents stilling i to år.
• Sprækar minutt for minutt. Trimkonkurranse hvor alle ansatte kunne delta.
• Oppmerksomhet i forbindelse med at kommunen oppnådde målene.

Resultat

Nedgang i sykefravær; sykefraværet nede på 7,7 prosent i gjennomsnitt for prosjektperioden.
Flere på jobb hver dag; i gjennomsnitt var ni flere personer på jobb hver dag i prosjektperioden sammenliknet med tidligere.
Samlet redusert sykefraværslønn (stat og kommune) tilsvarende 25 millioner kroner fra 2011–2015.

Forankring

Trepartssammensatt styringsgruppe med prosjektledelse i 20 % stilling.
Ordfører har deltatt som fast medlem i styringsgruppen og vært den folkevalgte kanalen. Kommunalsjef har vært leder for styringsgruppen og representert administrasjonen. Hovedtillitsvalgt fra Utdanningsforbundet har representert ansatte.
For å nå ansatte med informasjon om prosjektet er det laget en egen hjemmeside og materiell for å informere om prosjektet og fortløpende legge ut informasjon om ulike tiltak og oversikt over sykefraværsmålingene. Mye er formidlet gjennom e-poster til alle ansatte.

Reportasje fra prosjektet

RELEVANTE LENKER