kommunevåpen for Strand

Strand

Behov

Kommunen søkte om opptak i utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune for å få faglig støtte til å forbedre kommunens omdømme.

Siste innbyggerundersøkelse viste lave resultater på områder som brukernes møte med kommunen, tillit, medvirkning og informasjon fra kommunen.

Mål

Å forbedre innbyggernes oppfatning av kommunen ved neste innbyggerundersøkelse i 2015 gjennom å:
- Etablere og implementere ny kommunikasjonsstrategi.
- Kvalitetssikre virksomhetenes opplegg for kontakt med innbyggerne .
- Få en mer enhetlig og gjennomgående grafisk profil.
- Styrke informasjon og medvirkning for innbyggerne.
- Sikre bedre tilgjengelighet til ansatte.

Tiltak

- Ny kommunikasjonsstrategi.
- Felles sjekkliste for virksomhetenes opplegg for brukerdialog, medvirkning og tilgjengelighet.
- Styrket informasjon, dialog og medvirkning.
- Årlige informasjonsfoldere til innbyggerne.
- Informasjon om kommunens tjenester er styrket på nettsidene og Facebook.
- Selvbetjeningstjenester for innmelding av feil og mangler ved kommunale tjenester; sms-varsling ved alvorlige hendelser.
- Selvbetjent timebestilling med sms-varsling i deler av helsetjenestene.
- Økt bruk av dialogmøter med innbyggerne i utviklingsarbeidet.
- Synliggjort kommunes slagord, Sammen om trivsel, ny grafisk profil, ny språkprofil, felles kurs i språkbruk, aktiv bruk av bilder.
- Bedre tilgjengelighet; alle ansattes kalendere er åpnet for direkte booking av avtaler med brukerne.

Resultat

Den pågående innbyggerundersøkelsen vil synliggjøre om innbyggernes oppfatning har forbedret seg på de områdene som utpekte seg negativt i forrige undersøkelse. Se vedlagte dokument, sammendrag sluttrapport, for resultater fra innbyggerundersøkelsen 2015.

Forankring

Administrasjonsutvalget har vært styringsgruppe og ansatte har vært orientert gjennom meldinger etter hvert som tiltak iverksettes.

Reportasje fra prosjektet