kommunevåpen for Rissa

Rissa

Behov

Rissa kommune opplevde negative holdninger. Kommunen ble ansett som lukket og at det kun var en beskjeden gruppe på rådhuset som visste hva som foregikk. Rissa kommune hadde også få medieoppslag, en utdatert hjemmeside og ingen tilstedeværelse på sosiale media. Kommunen har et mål om å øke innbyggertallet fra dagens 6700 til 7500 innen 2025. For å klare dette var vi avhengige av et godt omdømme. Dette var vesentlige årsaker til søknaden om å delta i prosjektet.

Å jobbe med omdømme er på mange måter et identitetsprosjekt. Før Rissa kommune kunne gå ut og fortelle hvem vi er og markedsføre oss måtte vi ”finne oss sjøl”. Det er når kommunens kjerneverdier gjenspeiles i handlingene til alle ansatte at omdømmet virkelig forbedres. En felles visjon med felles grafisk design der bygdenes særegenhet og fellesnevnere kommer frem ble viktig.

Mål

Hovedmålet var å bedre kommunens omdømme.
Et positivt omdømme skulle styrke innbyggernes og de ansattes identitet.
Styrke nyrekruttering av kompetente ansatte og bidra til å beholde dyktige ansatte.
Gi en positiv effekt på nyetableringer og videreutvikling av næringsvirksomhet og bidra til målet om 7500 innbyggere innen 2025.

Tiltak

• Innbyggerundersøkelse
• Grafisk profil; ny visjon, nye verdier og felles grafisk design. Bred involvering av innbyggerne, ansatte, tillitsvalgte og politikere.
• Prioritert planverk som bygger omdømmet, gjennom arbeidet med de kommunale planstrategiene, samt utviklet kommunikasjonsplan, medieplan og kjørt medietrening for ledere.
• Arrangert temadager med ledere, tillitsvalgte, verneombud og formannskap.
• Jobbet med sosiale medier:
- Facebookside med 4000 følgere
- Instagram-konkurranser som #jordnærlykke og #jordnærmatlykke
- YouTube-videoer med Historier fra Rissa og Jobber i Rissa
- Bokprosjekter som fotobokprosjektet jordnær lykke og kokebok med oppskrifter på «Jordnær lykke»
- Fotoprosjekt med profesjonell fotograf som endte opp i historier fra Rissa
• Profileringsprodukter, visittkort, gaveartikler, infobrosjyre
• Det gode vertskap, gave til avgangselevene på Rissa VG skole
• Arbeidsmiljøprosjekt
En viktig bit av omdømmeprosjektet har vært tilstedeværelse på sosiale medier. Vi oppleves som en mer åpen kommune og er blant de beste på sosiale media. Kommunen snakkes mer til enn om. Facebook brukes mer og mer til å stille spørsmål, kommentere og komme med innspill. Jevnlig positive oppslag i lokalavisa og også flere positive oppslag i Adresseavisa og NRK Trøndelag. Totalt har dette ført til en mer positiv holdning til kommunen.

Forankring

Jevnlige møter/involveringsprosesser i kommunestyret og formannskapet, fagforeningsmøter, personalmøter i enhetene og på folkemøter i alle deler av vår vidstrakte kommune. Trepartssamarbeidet har vært i fokus i alle ledd.

Reportasje om prosjektet