kommunevåpen for Ringerike

Ringerike

Behov

Ringerike kommune har som ambisjon å bli en av landets beste kommuner på service og omdømme. Innbyggernes forventninger til kommunens tjenester og service må samsvare med kommunens løfte om levering. Kommunen har etablert verdiene: Tydelig, ærlig og løsningsvillig (TÆL), som er i ferd med å bli implementert i organisasjonen.
Prosjektet er forankret i avtalt trepartssamarbeid mellom kommunestyret, rådmannen og fagforeningene. Ordfører, varaordfører, rådmann og hovedtillitsvalgte er prosjektets styringsgruppe og skal delta aktivt i utformingen og i gjennomføringen av prosjektet. Styringsgruppen er supplert med leder av Arbeidsmiljøutvalget eller politisk representant i Arbeidsmiljøutvalget.
Prosjektgruppen består av rådmannen, en representant for tillitsvalgte og en folkevalgt fra Arbeidsmiljøutvalget og prosjektleder. Det er opprettet arbeids- og referansegrupper.

Mål

• Ringerike kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med stolte medarbeidere som yter god service overfor innbyggerne.
• Ringerike kommune skal ha et godt omdømme ved å styrke innbyggernes kunnskap og tilfredshet om kommunens tjenester.

Tiltak

• Utvikle medvirkning mellom kommunen og innbyggerne gjennom å videreutvikle nettsidene med bla a chatløsning, digital tjenestekatalog og elektroniske skjemaer
• Omstrukturere kommunens nettside, gjøre informasjonen lettere tilgjengelig
• Synliggjøre de ulike tjenesteområdenes kvalitet gjennom ulike arrangementer
• Kompetanse: Gjennomføre kurs for enhetsledere og nøkkelpersonell i kommunikasjon og være gode omdømmebyggere
• Organisasjonsutvikling: Utvikle ansattes holdninger til rollen som ambassadører for kommunen gjennom ansattmøter, velkomstpakke til nyansatte osv
• Velkomstpakker til nye innbyggere
• Gjennomføre innbyggerundersøkelse
• Ta i bruk i LØFT- metoden for å forbedre arbeidsprosesser med mål om å få fram stoltheten hos de ansatte slik at de blir gode ambassadører
• Temadag om omdømme

Forankring

Prosjektet er forankret i avtalt trepartssamarbeid mellom kommunestyret, rådmannen og fagforeningene. Ordfører, varaordfører, rådmann og hovedtillitsvalgte er prosjektets styringsgruppe og skal delta aktivt i utformingen og i gjennomføringen av prosjektet. Styringsgruppen er supplert med leder av Arbeidsmiljøutvalget eller politisk representant i Arbeidsmiljøutvalget.
Prosjektgruppen består av rådmannen, en representant for tillitsvalgte og en folkevalgt fra Arbeidsmiljøutvalget og prosjektleder. Det er opprettet arbeids- og referansegrupper.

Reportasje fra prosjektet