kommunevåpen for Os

Os

Behov

Os og Tolga gjennomførte Omdømmeskolen sammen. Vi fikk lyst til å fortsette samarbeidet og sette fokus på omdømme.

Vi ønsket å arbeide både med utvikling av tjenesteproduksjonen vår og samtidig arbeide med en omdømmestrategi for begge kommunene. Vi mente at gode kommunale tjenester og gode bo- og levevilkår i kommunen var viktig for et godt omdømme.

Mål

Hovedmålet for prosjektet er å skape et omdømme som sikrer at folk blir boende i kommunen og at det blir populært å flytte dit.

Tiltak

1. Utviklingen av tjenesteproduksjonen må fortsette gjennom hele prosjektperioden og det skal underveis vurderes om det skal etableres flere felles prosjekter mellom Os og Tolga kommuner.

2. Det etableres to prosjekter i tillegg som kalles Omdømmeprosjektet Os og Omdømmeprosjektet Tolga. Omdømmeprosjektene skal bruke kunnskap fra Omdømmeskolen til å skape en posisjon for begge kommunene. I disse prosjektene skal det legges stor vekt på involvering fra innbyggere, næringsliv, lag og foreninger.

3. Prosjektlederne i hovedprosjektet får i oppgave å implementere Omdømmeprosjektets arbeid inn i kommuneplanarbeidet og i virksomhetenes arbeid med å bedre kommunens omdømme.

4. Utarbeide en omdømmestrategi for begge kommunene. Øvrige tiltak vil fremkomme av dem.

Resultat

Utarbeidet en omdømmestrategi, som er implementert i en ny kommuneplan.
Laget en barnefestival.

Forankring

Kommunestyrene i Tolga og Os er prosjekteier.
Styringsgruppe: Representanter fra politikere, administrasjon og tillitsvalgte i begge kommunene.
Prosjektansvarlige: Ordførere i Tolga og Os.
Prosjektledere: Rådmennene i Tolga og Os.