kommunevåpen for Meråker

Meråker

Behov

Kommunen har en høy andel deltidsstillinger. Behovet for å redusere omfanget av ufrivillig deltid var sentralt. Andre moment var å oppnå mere kontinuitet i tjenesten og utvikle en organisasjon med samarbeid på tvers av yrkesbakgrunn og arbeidssted.
Bakgrunnen for prosjektet var de utfordringene som kommunen sto ovenfor i forhold til gode turnusløsninger, nytenkning og fleksibilitet i organisasjonen.

Mål

Å redusere omfanget av ufrivillig deltid gjennom utvikling av lokale tiltak. Ansatte skulle oppnå en stillingsstørrelse til å leve av.
Mer kontinuitet i tjenesten.
Samarbeid på tvers av yrkesbakgrunn og arbeidssted.

Tiltak

Endringer i turnus
Etablere nytenkning
Fleksibilitet i organisasjonen
Det er etablert grupper med fokus på hvordan målene skal kunne nås

Resultat

Konkret reduksjon av deltidsstillinger ved to avdelinger, hvor den gjennomsnittlige stillingsprosenten har økt med henholdsvis 9 og 14 prosent.
Skapt et nytt prosjekt; Samarbeid og fremtidsrettede helsetjenester i Meråker kommune.
Prosjektet har fokus på velferdsteknologi, organisasjonsutvikling, arbeidstidsordninger, hverdagsrehabilitering, kompetanseplan og rekruttering. Det ble etter hvert klart at for å komme videre måtte hele organisasjonsstrukturen settes under lupen. Det er etablert arbeidsgrupper med representanter fra alle avdelinger under hvert tema.

Forankring

Sterk forankring blant ansatte gjennom etablerte arbeidsgrupper ved hver avdeling. Folkevalgte er orientert underveis gjennom deltagelse i formannskapets møter. I prosjektet har en representant fra kommunestyret deltatt ved alle møter i prosjektgruppen.

RELEVANTE LENKER