kommunevåpen for Lunner

Lunner

Behov

Lokale utfordringer med å sikre kvalifisert arbeidskraft relatert til definert bemanningsbehov.

Mål

Målet ved oppstart var å oppnå kvalitetsforbedring for å gi rom for bedret brukeropplevelse og engasjerte, verdipraktiserende og fornøyde medarbeidere.

Tiltak

Alle medarbeidere har vært på tre-dagers medarbeiderskapskurs. Tjenestestedene har gjennomført Lean-prosesser og tatt i bruk Lean som redskap i hverdagen. I tillegg har vi gjennomført en rekke tiltak vedrørende kompetanse.

Lea´n i Lunner består av medarbeiderskap, LEAN og strategisk kompetanseutvikling.

Medarbeiderskap fokuserer på forståelsen av egen rolle og plass i organisasjonen og hvordan Lunner er skrudd sammen for å kunne gi innbyggerne så gode tjenester som mulig. Gjennomføring av et medarbeiderskapskurs på tre dager er en forutsetning for å kunne gå i gang med LEAN. Utviklingen av et aktivt medarbeiderskap, der leder delegerer, bidrar til å styrke fellesskapet, arbeidsgleden, brukerfokuset og kreativiteten. Det gir motivasjon og pågangsmot også i tøffe tider.

LEAN handler om å finne lurere måter å gjøre jobben på. Målet er at de som «utsettes» for tjenesten skal oppleve bedring samtidig som de som jobber med tjenesten skal oppleve en bedre og mer velfungerende hverdag. I tillegg kan det frigjøres ressurser som kan brukes til å gjøre andre ting som en gjerne skulle ha gjort.

Siste redskap er strategisk kompetansekartlegging. Etter hvert som virksomheter har funnet lurere måter å skru delene av virksomheten sammen på, oppstår det gjerne behov for ny kompetanse. Kartlegging av disse behovene er det tredje redskapet for å få Lea’n i Lunner.

Resultat

Se resultat under relevante vedlegg

Forankring

Prosjektet er forankret i kommunedelplan, kommuneorganisasjon, i politisk og administrativ ledelse, tillitsvalgtapparatet. Trepartsorganet i Lunner kommune har vært styringsgruppe for prosjektet. Alle ansatte har deltatt på tre dagers medarbeiderskapskurs ledet av egne ansatte og toppledelsen. Forankringen har vært god i alle ledd.

Reportasje fra prosjektet

RELEVANTE VEDLEGG


RELEVANTE LENKER