KS Agder

  • Songdalen, Arendal

Behov

Gjennom aksjonsforskning ville vi gi kommunene ny og dokumenterbar kunnskap om hvilke nærværsfaktorer som gir holdbar og varig effekt. Vi ville gi kommunene nyttige verktøy i nærværsarbeidet.

«Verdiprosjektet – økt nærvær» er en oppfølging av det interkommunale prosjektet, «Jeg blir» som også hadde som mål å øke nærværet på jobben. Det spesielle med «Verdiprosjektet – økt nærvær» er bruken av aksjonsforskning som verktøy for å identifisere, gjennomføre, evaluere og dokumentere faktorer som øker nærværet på jobben.

Samtidig forholder man seg til de ulike momentene i FRU S–modellen. Begge kommunene arbeider aktivt med å øke ansattes nærvær. Den nye kunnskapen utvikles og tas i bruk i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter i Aust- og Vest-Agder.

Bakgrunn

Arendal trakk seg ut av prosjektet ved utgangen av 2013 og Songdalen kommune fortsatte alene med to nye barnehager i tillegg til de tre som startet opp.

Mål

Målet med prosjektet var å identifisere, gjennomføre og dokumentere tiltak som øker ansattes nærvær i kommunale barnehager i Songdalen og hjemmesykepleien ved Solhaug sykehjem i Arendal.

Tiltak

- Opprettet fokusgrupper i kommunene
- Prøvd ut flere nærværstiltak
- Erfaringsutveksling på tvers av kommuner og fokusgrupper
- Gjennomført aksjonsforskning som identifiserer nærværsfaktorer

Resultat

Sykefraværet har gått ned i barnehager i Songdalen fra 12.5% ved oppstart til 7.7% i 2014.
Mer bevissthet rundt nærvær og forankring av nærværfaktorer på arbeidsplasser.

Forankring

Delprosjektet i Songdalen er godt forankret gjennom trepartsamarbeidet i ADMU, partsammensatt lokal prosjektgruppe. Fokusgrupper har forankret nærværstiltak på sin arbeidsplass.

Reportasje fra prosjektet