kommunevåpen for Horten

Horten

Behov

Horten kommune har et høyt sykefravær og har de siste årene jobbet systematisk for å redusere fraværet.
Av erfaring fra andre kommuner ønsker Horten kommune økt samarbeid med fastlegene og NAV, som kan bidra til at alle parter ivaretar sine oppgaver i overensstemmelse med Arbeidsmiljøloven og Lov om folketrygd i forhold til syke medarbeidere.

Mål

Å redusere det legemeldte sykefraværet i kommunen til det laveste snittet for bykommunene i Vestfold.
Å utvikle og iverksette en samhandlings- og oppfølgingsmodell som omfatter partene i Horten kommune, fastlegene i Horten og NAV Horten.

Delmål:
• Øke bruken av egenmelding
• Større bruk av bedriftshelsetjeneste tidlig i oppfølgingsarbeidet
• Øke lederes kompetanse i forhold til sykefraværsarbeidet
• Gjøre arbeidstakerne kjent med gjeldende rutiner og regler

Tiltak

• Jobbe for at NAV skal følge modellen ”1-2-3-4” og legge til rette for god kommunikasjon mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.
• Opplæringstiltak ovenfor lederne om hvordan de kan skape et godt arbeidsmiljø
• Informasjonstiltak for ansatte

Reportasje fra prosjektet