kommunevåpen for Grong

Grong

Behov

Kommunen ville tenke nytt og annerledes. Etter å ha arbeidet med nærvær over tid gikk ikke utviklingen slik vi ønsket. Vi måtte involvere de ansatte mer. Vi har fokusert på ledere og arbeidstakere gjennom arbeidsgiverstrategi og nærværsplaner. Utfordringen er å få forankret verdiene hos alle ansatte.

Bedre arbeidsmiljø og nye måter å tenke på skaper en utviklingskultur og innovativ tenking i hele organisasjonen. Det er viktig at de ansatte bidrar med nytenkingen. De kjenner problemene best, og har gode forutsetningene for å se nye løsninger.

Mål

• Bygge et godt omdømme for Grong kommune som organisasjon og arbeidssted.
• Skape et godt arbeidsmiljø som bidrar til trivsel, motivasjon, stolthet, kreativitet og effektivitet:
Skape en kultur for utvikling, innovasjon, raushet, initiativ og engasjement.
Frambringe mestrende medarbeidere og helsefremmende arbeidsplasser.

• Skape større nærvær, gjennomsnittlig 95 prosent for hele organisasjonen.

Tiltak

Kommunen utarbeidet egne tiltaksplaner for 2013–2015, med vekt på å skape gode prosesser der alle ansatte bidrar til å skape tiltak. Prosessene er i seg selv viktige tiltak. Ansvar og trivsel er to nøkkelord.

Resultat

Uttalelser fra ansatte i Grong kommune:
– Du er de andres arbeidsmiljø. Der ligger en av nøklene til å få ned sykefraværet, sier hovedverneombud Steinar Sæternes i Grong kommune. Til daglig jobber han ved driftsavdelinga i kommunen, der nærværet i 2014 var på hele 99,6 prosent. Sykefravær på 0,4 prosent betyr for avdelinga samlet omkring 60 timer eller åtte-ni arbeidsdager i løpet av et helt år.
Ved Grong barne- og ungdomsskole er nærværet oppe i 95,8 prosent.

– Det at folk blir «sett» i den jobben de gjør er svært viktig. Det å være tydelig til hvilke forventninger og krav som settes til ledere og ansatte bidrar til trygghet og trivsel. Det har betydning for om man velger å gå på jobb når ting butter litt imot, sier rektor Grete Mo.

Forankring

Benytte eksisterende arenaer og møteplasser, som avdelingsmøter, ledersamlinger og formelle møter. Tillitsvalgte og politikere trekkes inn til møtene. Forankring har vært utfordrende og tidkrevende arbeid.

Reportasje fra prosjektet