kommunevåpen for Gamvik

Gamvik

Behov

Ønsket å satse på omdømme i forbindelse med omstillingsarbeidet for å øke entusiasmen for å bo i kommunen, skape et bedre samhold og forbedre omdømmet utad.

Etter at kommunen over en tid hadde slitt med fraflytting og tap av arbeidsplasser opplevde vi og en gryende negativ holdning til framtida og det å bo i kommunen. Det har vært viktig å snu dette. Et godt omdømme og positiv holdning til kommunen er viktig for å tiltrekke seg fagfolk og nyetablerere. Vi har også stor arbeidsinnvandring og i den sammenheng har integrering vært viktig.

Mål

Bedre informasjon til innbyggerne og en mer positiv holdning til kommunen, samt økende folketall, optimisme, framtidstro og god integrering.

Tiltak

Informasjonsmøter, informasjonsavis og brosjyrer, folkemøter.
Brukte kommunens 100 års jubileum i arbeidet.
Fellesarrangement
Støttet tiltak som har bidratt til godt omdømme utad og innad
Ta i mot nyinnflyttere på en god måte
Aktiv i sosiale medier

Resultat

Befolkningsvekst, mer optimisme og god integrering av fremmedspråklige arbeidsinnvandrere.

Forankring

Styringsgruppa har vært bredt sammensatt av politikere, administrasjonen og ansatte.