kommunevåpen for Eidsvoll

Eidsvoll

Behov

Eidsvoll kommune ønsket å prøve ut alternative turnusordninger i praktisk hverdag. Hensikten var å finne ut om alternativ turnus kunne gi positive effekter på trivsel, sykefravær og reduksjon i antall deltidsstillinger. Erfaringer fra prosjektet vil kunne utgjøre beslutningsgrunnlag for framtidige endringer av turnus i kommunen. Prosjektet ble avsluttet i 2013.

Mål

Prøve ut om alternativ turnus kan gi positive effekter på trivsel, sykefravær og reduksjon i antall deltidsstillinger.

Tiltak

Etablere alternativ turnus ved to enheter; Vilberg Helsetun og Mattisholtet 118.

Tiltak ved Vilberg helsetun fjerde avdeling:
• Prøve ut ønsketurnus
• Øke grunnbemanningen med to stillinger
• Konkretisere arbeidsoppgavene
• Gi de som ønsker det mulighet til å øke stillingen sin i ny turnus
• Øke to hjelpepleierstillinger til 100 % stillinger.
• Tilby studenter jobb annenhver helg

Tiltak ved Mattisholtet 118:
• Prøve ut ønsketurnus
• Prøve ut en 3+3 variant turnus
• Konkretisere arbeidsoppgavene
• Konkretisere målene for boligen
• Gi enkelte mulighet til å øke deltidsstillingen sin i forbindelse med ny turnus