kommunevåpen for Åsnes

Åsnes

Behov

Bakgrunnen for søknaden om opptak i «Saman om» var et ønske om å sette søkelys på omdømme og få inspirasjon til å jobbe med dette.

Åsnes kommune ønsker et bedre omdømme som arbeidsgiver. Våre medarbeidere skal være stolte av kommunen som arbeidsplass, og opptre som «ett Åsnes». I forlengelsen av stolte medarbeidere ser vi for oss bedre tjenester til innbyggere og brukere – som igjen vil gi oss et bedre omdømme som arbeidssted.

Vi har hatt få felles føringer for hva som definerer Åsnes kommune som merkevare. Kommunekompasset bekreftet dette. Vi har valgt å ta tak i flere ting fra kommunekompasset. Det ble jobbet parallelt med felles lederplattform og helhetlig styringssystem. I «Saman om» har vi fokus på vårt verdigrunnlag.

I samtaler med ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud har vi fått bekreftet at det er behov for noen felles føringer som skal gjelde for alle ansatte i kommunen.

Mål

Prosjektets overordnede mål er å styrke kommunens omdømme gjennom systematisk og langsiktig kulturbygging med utgangspunkt i kommunens verdigrunnlag.

Prosjektet er symbolisert i sitatet: Vi må stå for noe – ellers faller vi for ingenting.

Vi ønsker at våre felles verdier skal være utgangspunktet for en sterk kultur og skape en «vi-følelse».

Tiltak

- Nytt verdigrunnlag: engasjement, samarbeid og servicefokus. ESS-et vårt!
- Stor lansering av verdiene på en medarbeiderdag.
- Fotokonkurranse.
- Innført «tre om dagen», ta dine kollegaer i å gjøre noe bra.
- Ukens ESS presenteres på intranett hver uke.
- Utviklet en felles lederplattform for ledere – der er det å lede verdiene et sentralt punkt.
- Forteller gode historier; lederforum har en stafettpinne for gode historier.
- Starter med temamøter for ledere.
- Gjennomfører avdelingsvise samlinger om verdiene.

Resultat

Å jobbe med verdier er å jobbe med kultur. Å endre en kultur tar lang tid, men vi feirer små delmål vi har satt oss, og blir glade når medarbeidere uttaler at de merker en forskjell. Endelig resultater vil bli målt i Kommunekompasset og medarbeiderundersøkelsen høsten 2015.

Forankring

Partsammensattutvalg er styringsgruppe for prosjektet, der har «Saman om» vært fast post på agendaen i hvert møte. Vi har også hatt et nært og godt samarbeid med tillitsvalgte i denne prosessen.

Reportasje fra prosjektet