kommunevåpen for Åfjord

Åfjord

Behov

Åfjord kommune vil gjerne ha positiv folketallsutvikling, god næringsutvikling og et best mulig omdømme utenfor kommunens grenser. Det viktigste er likevel at de som allerede bor i kommunen opplever kommunen som et godt sted å bo og at kommunens ansatte opplever kommunen som en god arbeidsgiver. Vårt utgangspunkt er todelt. For å oppnå lokal troverdighet i omdømmearbeidet, må vi sørge for å ha orden i eget hus slik at innbyggere og ansatte kan kjenne seg igjen i det bildet av kommunen vi senere vil ”selge” til omgivelsene. I tillegg kan det være slik at kommunens innbyggere og ansatte vil hjelpe til som positive ambassadører om de opplever at livskvaliteten er høy i fritid og arbeid.

Mål

Fremme kommunens omdømme lokalt og i Midt-Norge gjennom:
• Redusere uønsket deltid med 40 %
• Utarbeide kommunens Arbeidsgiverstrategi innen april 2015
• 15 % bedre resultat på medarbeiderundersøkelse januar 2015 i forhold til januar 2013
• Ha et positivt omdømme gjennom prosjekter som setter fokus på handling, etikk, innovasjon og psykososialt arbeidsmiljø
• Ha høy kvalitet i de kommunale tjenestene gjennom å ivareta og utvikle kompetente og engasjerte medarbeidere, og avklare forventninger med kommunens innbyggere
• Gjennomføre innbyggerundersøkelse desember 2013 og 2015
• Gjennomføre fysiske nærmiljøtiltak som fremmer folkehelse og trivsel
• Bruk av sosiale medier og video som kommunikasjonsform

Tiltak

• Gjennom trepartssamarbeidet utvikle en oversiktlig arbeidsstrategi, april 2015
• Øke stillinger til alle som jobber mer en avtalt, juni 2013
• Prøve ut alternative arbeidstidsordninger, særlig lange vakter på helg, 2014
• Bygge gode holdninger til arbeidsplassen gjennom miljøtiltak, hele prosjektperioden
• Bygge gode holdninger til egen kommune, plan, innhold og form for offentlig dialog
• Lederutvikling, relasjonskompetanse og verdibasert ledelse.

Reportasjone fra prosjektet

RELEVANTE LENKER