En virksomhet som satser på heltidskultur har lettere for å trekke til seg kompetent arbeidskraft og beholde den. Heltid gjør det lettere å utvikle gode fagmiljøer og å tilby tjenester av god kvalitet.

Tallene som presenteres nedenfor er basert på kommunenes egen rapportering. Kommunene har sendt inn kvantitative resultater, og representanter fra kommunen har svart på en spørreundersøkelse. Rapporteringen er behandlet av kompetansemiljøene. Les mer om rapporteringen under Om programmet.

  • graph
  • graph
  • graph
  • graph
  • graph
  • graph
  • graph
  • graph
  • graph