SLIK HAR VI JOBBETAndebu

85 prosent av kommunene som har jobbet med sykefravær har oppnådd økt nærvær. I Andebu har de spart penger og fått bedre kvalitet på tjenestene.

SYKEFRAVÆR

Listerregionen

Gjennom prosjektet Lenger i eget liv, har Lister-kommunene implementert 150 trygghetspakker og satset på kompetanseheving om velferdsteknologi.

INNOVASJON

Lunner

Kommunene må jobbe med kompetanseutvikling og rekruttering for å møte framtidas utfordringer. Lunner har jobbet med kompetanse og medarbeiderskap.

KOMPETANSE - REKRUTTERING

Songdalen

I kommunene som har jobbet med heltid har gjennomsnittlig stillingsstørrelse økt med seks prosentpoeng. Songdalen har oppnådd svært gode resultater.

HELTID
Last flere kommuner